Centrum Tiel in de vorige eeuw

Binnenstad Tiel in vroegere tijden

Pro-Tiel  hecht er veel waarde aan als de beleving en de kwaliteit van de Tielse binnenstad in de toekomst verder zou verbeteren. Als de parkeergarage aan de Westluidense Poortin gebruik  wordt genomen zullen er aanlooproutes (dwaalmilieu) ontstaan richting winkelhart. Wij willen door veranderingen aan te brengen in het gebied Damstraat ,Vleesstraat en de Gasthuisstraat de beleving en de kwaliteit van de aanloopstraten en de binnenstad  vergroten.

Door het autovrij maken van de genoemde drie straten ontstaat er aansluitend aan de winkelpromenade een wandelgebied, dat bezoekers uitnodigt door straatjes en steegjes de binnenstad te beleven. Het autovrij maken kan men realiseren door in de Damstraat aan de kant van de Westluidensestraat de beweegbare afsluiting te plaatsen die nu de hoek Markt / Vleesstraat ontsiert. Een andere mogelijkheid is om tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank bijvoorbeeld een vaste begroeide afsluiting te maken  alleen doorgankelijk voor fietsers en voetgangers. Deze aanpassingen houden vanzelfsprekend in, dat in de Gasthuisstraat of aan het Hoogeinde  een beweegbare afsluiting zal komen.

Een derde maar meest ingrijpende mogelijkheid is de Damstraat af te sluiten door middel van bebouwing tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank.  Daarmede wordt weer het  middeleeuwse stratenpatroon hersteld. Door deze fysieke afsluiting zou men denken dat de loopafstand tussen de nieuwe parkeergarage WLP en bijvoorbeeld de Markt groter wordt , dit is echter te verwaarlozen. Door deze afsluiting ontstaan er aantrekkelijke routes in het dwaalmilieu. Te denken valt aan de Westluidensetraat , Borchgang , Weerstraat. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld Westluidensestraat , Jodenstraatje, Weerstraat. Het Jodenstraatje en met name de Weerstraat zullen hierdoor een impuls krijgen en aantrekkelijker worden voor ondernemers en publiek. Verder zal vanuit de parkeergarage WLP waarschijnlijk een looproute richting Kloosterpoort , Korenbeursplein , Klompenstraatje ontstaan. Ook de Kerkstraat zal waarschijnlijk aantrekkelijk worden als looproute richting Waterstraat.

Naar onze mening zullen de resultaten afhankelijk van de gekozen optie, de beleving van de aanloopstraten (dwaalmilieu) en het winkelgebied verbeteren.

In de genoemde opties blijven parkeerterreinen en garages in de  Gasthuisstraat bereikbaar en zal de bevoorrading van winkels geen hinder ondervinden.

Peter van der Lugt.

Lid commissie ruimte.

Share

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd.

Scroll Up