Artikel 43 RVO vragen mbt functioneren wethouder Driessen

De gehele oppositie heeft Artikel 43 RVO vragen gesteld mbt het functioneren van wethouder Driessen.

Hieronder de tekst van de ingediende vragen:

 

Voorzitter van de gemeenteraad

Postbus 6325

4000 HH  TIEL

 

 

 

Tiel, 27 oktober 2016

 

Betreft: schriftelijk verzoek om inlichtingen aan het college (ex art. 43 RVO) m.b.t. het functioneren van wethouder Driessen

 

Geachte voorzitter,

 

In de afgelopen periode is de Tielse gemeenteraad bij herhaling geconfronteerd met dossiers waarbij het optreden van wethouder Driessen twijfelachtig was. Recente reactie in de raad van 26 oktober en herhaalde schorsingen in commissies hebben geleid tot zorgen over het functioneren van de wethouder.

 

De volgende dossiers baren ons zorgen:

 

Schuldhulpverlening:

Deel cijfers in raad niet paraat.

Vragen als VVD

Inzicht in het aantal mensen dat nu gebruik maakt van SHV

Gemiddelde in- en uitstroom

Genomen maatregelen om organisatie in control te krijgen

Status van tekort aan personeel

Financiële consequenties op termijn te voorzien ivm wetswijziging

Blijkbaar is meegedaan met landelijk onderzoek van Berenschot, waaruit conclusies zijn te trekken, maar de raad kent dit onderzoeksrapport (nog) niet.

“Lastig acteren op de toekomst”, waarom, ervaring leert toch wat mensen nodig hebben.

De nationale ombudsman heeft in het rapport ‘burgerperspectief op SHV’ vastgesteld dat gemeenten vaak onterecht uitgaan van de zelfredzaamheid van haar burgers

Als volksvertegenwoordigers voelen wij ons in ons hemd gezet.

 


De gang van zaken rond de totstandkoming van het Minimabeleid

Welke maatregelen treft de wethouder als

 

Mantelzorgbeleid

Doortastendheid

 

 

Veilig thuis

Communicatie. Mist gevoel voor urgentie

 

Evaluatie Verordening tegemoetkoming meerkosten personen met een beperking of chronische problemen

Tot op heden hebben wij nog niets ontvangen. Kunt u ons nu een concrete datum geven?

 

In het algemeen:

  • Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat door de raad gewenste deadlines worden gehaald?
  • Is de wethouder voldoende op de hoogte van een dossier om bij vragen zelf adequaat te antwoorden?
  • Wij vragen dan ook hoe de wethouder zijn politieke verantwoordelijkheid neemt in de bovengenoemde dossiers en de controle hierover kan laten zien.

 

Wij zien een mondelinge reactie van de wethouder met belangstelling in de raad van

23 november 2016 tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

 

PvdB,                                       GroenLinks,                Sociaal Tiel                             ProTiel

 

 

 

 

Pieter v.d. Burg                      Armagan Önder         Leontine Sonneveldt              Inge Joustra

 

 

 

ChristenUnie,

 

 

 

 

Jolanda Stoeten

 

 

Share

Agenda Commissie Bestuur 9 nov 2016

Share
Scroll Up