Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

• Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
• De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
• Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
• Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
• De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
• Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
• Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

• Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
• De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;

  • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y

Share

Asbest gevonden op braakliggend terrein Fabriekslaantje

9-3-2017

Tijdens een jaarlijkse controle is op drie plaatsen asbest gevonden op het braakliggend terrein bij het Fabriekslaantje. Het gaat om afval dat gedumpt is. De gemeente laat vandaag om de vondsten hekken plaatsen. Deze stukken worden verwijderd. Wanneer dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. Een gespecialiseerd bedrijf gaat dit doen.

Omdat in 2012 en 2013 ook asbest is gevonden op dit braakliggend terrein, laat de gemeente ieder jaar dit terrein controleren. Tijdens deze controle zijn de vondsten aan het licht gekomen. Een gespecialiseerd bedrijf gaat het asbest verwijderen. Om de medewerkers te beschermen, dragen zij beschermende pakken. Omwonenden van dit braakliggend terrein ontvangen snel een informatiebrief.

Share

Plan ProTiel over wijzigen verkeerstromen door de Damstraat

Centrum Tiel in de vorige eeuw

Binnenstad Tiel in vroegere tijden

Pro-Tiel  hecht er veel waarde aan als de beleving en de kwaliteit van de Tielse binnenstad in de toekomst verder zou verbeteren. Als de parkeergarage aan de Westluidense Poortin gebruik  wordt genomen zullen er aanlooproutes (dwaalmilieu) ontstaan richting winkelhart. Wij willen door veranderingen aan te brengen in het gebied Damstraat ,Vleesstraat en de Gasthuisstraat de beleving en de kwaliteit van de aanloopstraten en de binnenstad  vergroten.

Door het autovrij maken van de genoemde drie straten ontstaat er aansluitend aan de winkelpromenade een wandelgebied, dat bezoekers uitnodigt door straatjes en steegjes de binnenstad te beleven. Het autovrij maken kan men realiseren door in de Damstraat aan de kant van de Westluidensestraat de beweegbare afsluiting te plaatsen die nu de hoek Markt / Vleesstraat ontsiert. Een andere mogelijkheid is om tussen het pand van De Blank en de voormalige SNS Bank bijvoorbeeld een vaste begroeide afsluiting te maken  alleen doorgankelijk voor fietsers en voetgangers. Deze aanpassingen houden vanzelfsprekend in, dat in de Gasthuisstraat of aan het Hoogeinde  een beweegbare afsluiting zal komen.

(meer…)

Share
Scroll Up