Eerst Begroting dan beslissen

Eerst Begroting dan beslissen.

ProTiel is van mening dat ook gemeenschappelijke regelingen eerst begrotingen dienen voor te leggen voor gewenste investeringen aan de Raad.  Zo kan een afweging gemaakt worden. Het is dan mogelijk om langs democratische weg beslissingen te nemen over waar het geld van inwoners  aan kan worden besteed.

Tijdens de Raadsvergadering van 17 mei zijn amendementen aangenomen voor Werkzaak, Regio Rivierenland en Veiligheidsregio Gelderland Zuid.

 

 

Share

Uitvoering motie Regenboogloper

Op 16 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen om te onderzoeken of het mogelijk is een regenboogloper aan te leggen in de nabijheid van het cultuurkwartier. Met deze loper maakt ook onze gemeente de gastvrijheid voor en acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT-ers) zichtbaar. Het college heeft gehoor gegeven aan deze motie en besloten de regenboogloper in te passen in de openbare ruimte rond cultuurgebouw Zinder. De regenboogloper wordt uitgevoerd in gekleurde klinkers en is daarmee permanent. Aanleg gebeurt in juni/juli voor de opening van Zinder later dit jaar. Met de initiatiefnemers wordt overlegd over de ‘opening’. De kosten voor de aanleg bedragen eenmalig € 3.500,- en worden gedekt uit de algemene weerstandsreserve.

Share

Motie ProTiel behouden voormalige VVV Kiosk

Tijdens de raadsvergadering van 17 mei is onderstaande motie behouden voormalige VVV Kiosk ingediend door ProTiel raadsbreed aangenomen.

De raad van de gemeente Tiel in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017

Onderwerp: VVV Kiosk Burgemeester Hasselmanplein

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Tiel,

Overwegende dat:

• Tiel tot de oudste steden van Nederland behoort;
• De binnenstad van Tiel voor een deel bestaat uit wederopbouwarchitectuur, ook wel Delftse School genoemd;
• Het van zeer groot belang is om de monumentale en historische identiteit van Tiel te behouden;
• Behoud van naoorlogse wederopbouw architectuur in Tiel hieraan kan bijdragen;
• De gemeente Tiel een voorloper is in Nederland met een gericht monumentenbeleid voor wederopbouwarchitectuur;
• Het een wens is om voorbeelden van de wederopbouwarchitectuur op de monumentenlijst op te nemen;
• Een voorbeeld van de Tielse wederopbouwarchitectuur te vinden is, in de vorm van een VVV Kiosk met bouwjaar 1952, achter de planken gevel van de friettent op het Burgemeester Hasselmanplein.

Van mening zijnde dat:
• Het zou passen binnen de wensen met betrekking tot bouwwerken uit die periode om de Kiosk te behouden;
• Behoud (en eventuele restauratie) van de VVV kiosk zou kunnen bijdragen aan de inspanningen die worden geleverd om de binnenstad aantrekkelijker te maken;
• Behoud van de Kiosk zou kunnen aansluiten bij de nieuwe structuurvisie Binnenstad;
• De Kiosk zou kunnen passen in de herinrichting van het gebied rondom de Burense Poort.

verzoekt het college;

• Op korte termijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het behoud van de VVV Kiosk;
• De resultaten met financiële gevolgen voor de bespreking van de Begroting 2018 aan de Raad te doen toekomen;

  • In ieder geval tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn , niet tot sloop over te gaan.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

ProTiel, Inge Joustra

 

Kijk ook op het YouTube kanaal van RegioTV Tiel voor de behandeling in de raad: https://youtu.be/P9Pkfw4o85Y

Share

Sinds een jaar krabbelt de binnenstad van Tiel echt weer op

Tiel is een uitzondering in Nederland. In vrijwel alle gemeenten met minder dan 100 duizend inwoners neemt de winkelleegstand nog altijd toe. ‘In Tiel nam de leegstand het afgelopen jaar juist fors af’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Eind 2015 stonden er nog 43 winkelpanden te huur of te koop in Tiel. Een jaar later zijn dat er nog maar 32. Ook onderzoeksbureau Locatus ziet de leegstand in de Betuwse stad afnemen. Gericht beleid van de gemeente en een ondernemersvereniging die sprankelt van de ideeën zijn het geslaagde Tielse recept tegen een afstervend winkelhart.

Artikel uit de Volkskrant van 2 mei 2017: https://tinyurl.com/m38kzss

 

 

Share
Scroll Up